Happy-Oma-Opa.be

Sleutels om ruzie tussen uw kleinkinderen op te lossen

U hebt het zeker meegemaakt als ouders, conflicten tussen broers en zussen zijn soms moeilijk op te lossen. Vandaag wordt u er als grootouder terug mee geconfronteerd met uw kleinkinderen.  Hoe kan u best rust brengen wanneer zij ruzie beginnen te maken? Hierbij enkele hints om hiermee om te gaan.

Conflicten tussen broers en zussen komen in alle families voor. Meer nog, ze zijn belangrijk in het kader van de ontwikkeling van kinderen en pubers. Hiermee leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van hun woorden en hun daden, maar ze leren ook om met gespannen situaties om te gaan. Hoe nuttig ook, conflicten kunnen echter een bron zijn van problemen en moeilijk op te lossen zijn. Om ze aan te pakken is het belangrijk ze eerst te kunnen definiëren:

Uw kleinkinderen kibbelen

Kibbelen is niet gewelddadig en komt vaak voor bij kinderen. Het kan gebeuren zonder grote aanleiding, bv. als een van uw kleinkinderen het speelgoed van een ander heeft weggenomen, omwille van het programmakeuze op TV of als de ene niet met de andere wilt spelen.

Het beste wat u kan doen als uw kleinkinderen kibbelen is … niets. Laat uw kleinkinderen het zelf oplossen. Zo zullen ze leren hoe problemen op te lossen en compromissen te sluiten.

Als kibbelen te vaak voorkomt, kunt u proberen hun aandacht af te leiden. U kan een activiteit voorstellen of  over iets totaal anders praten. Meestal zal dit volstaan om een einde te maken aan hun bekvechten.

Uw kleinkinderen maken ruzie

Soms kan een klein conflict tussen uw kleinkinderen uitgroeien tot een langdurend dispuut. Geen van de partijen is bereid tot een toegeving en er kan er een langdurig conflict ontstaan.

In dit geval is het aangewezen dat u ingrijpt, zonder partij te kiezen. Blijf neutraal en probeer de vingers op de oorzaken van het conflict te leggen om zo de sleutel tot een oplossing te kunnen vinden.

De beste manier om dit aan te pakken is om eerst het probleem te benoemen, bv. door te stellen “Ik zie dat jullie boos zijn …. Waarom?”. Laat dan elk van uw kleinkinderen in eigen woorden uitleggen wat volgens hem/haar de oorzaak van het probleem is. Probeer dan de meet rechtvaardig mogelijke oplossing aan te bieden. Zo zullen ze zich allebei gehoord en betrokken voelen en zullen ze bereid zijn om “vrede te sluiten”.

Geweld tussen uw kleinkinderen

 Als een ruzie uitmondt op slagen of beledigingen, dan moet u niet twijfelen en onmiddellijk tussenkomen. Het eerste wat u moet doen is uw kleinkinderen vragen om meteen tot kalmte te komen.

Hierna is het noodzakelijk hen de regels van het huis terug duidelijk te maken. Te weten een absoluut verbod op geweld om een conflict “op te lossen”, wat ook de oorzaak ervan moge zijn. U kan ook duidelijk aangeven dat er bij nieuw geweld zeker een straf komt, om uw kleinkinderen te laten begrijpen dat u op dit punt onwrikbaar bent.  

Daarna is het belangrijk hen opnieuw aan het woord om te begrijpen hoe het zover is kunnen komen. Vraag hierna aan beide protagonisten om letterlijk wat afstand te nemen door elk naar een andere ruimte te gaan. Bedoeling is op die manier de spanning te laten zakken.

Eenmaal de rust teruggekeerd, neem dan de tijd om samen met hen een oplossing te vinden opdat dergelijke ontsporingen niet meer zouden voorkomen. Leg er opnieuw de nadruk op dat indien het opnieuw gebeurt er zeker sancties zullen volgen.

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?