Happy-Oma-Opa.be

Spelletjes gemakkelijk thuis te organiseren

Ontdek spelletjes die gemakkelijk te organiseren zijn en die kinderen gemakkelijk onder elkaar kunnen spelen, los van de leeftijd (uzelf inbegrepen). Alle spelletjes kunnen in ploeg of met twee gespeeld worden. In dat laatste geval geldt: 1 ploeg = 1 speler!

Verstoppertje:

De “zoeker” staat op het startpunt, bv. tegen een boomstam of een muur en moet de ogen sluiten of bedekt houden en tot bv. 20 tellen. Dat getal moet op voorhand met alle spelers afgesproken worden. Tijdens het tellen moeten alle speler zich gaan verstoppen binnen een eveneens op voorhand afgesproken speelzone (bv. enkel in de woonkamer en de keuken of in de tuin als het zonnetje zijn eerste straaltjes is komen brengen). 

Tikkertje:

Een speler start als “kat” en moet “muizen” (de andere spelers) vangen door ze aan te raken. Wanneer een muis geraakt is, wordt ze zelf kat. De muizen moeten los van de grond staan om te kunnen ontsnappen aan de kat (bv. op een stoel, bedoeling is geen contact meer te hebben met de grond). Als een speler geen contact heeft met de grond, mag de kat hem/haar niet aantikken. 

1-2-3 ZON:

De spelleider staat met zijn/haar gezicht naar een muur en klopt 3 keer op de muur terwijl hij roept “1, 2, 3 ZON”. Terwijl de spelleider “1, 2, 3 ZON” roept, moeten de andere spelers proberen zo snel mogelijk zich te verplaatsen om dan bewegingsloos te zijn wanneer de spelleider zich omdraait na het woordje “ZON”

Vingerhoed:

De spelers verlaten de ruimte terwijl u er een vingerhoedje verstopt. Daarna komen ze terug om te zoeken naar het verstopte vingerhoedje. Wie hem ontdekt, wint en is nu zelf aan de beurt om hem te verstoppen. 

Stoelendans:

Sart de muziek! De kinderen stappen rond de stoelen. Wanneer de muziek stopt, moeten ze allemaal gaan zitten. Daarna wordt een stoel weggenomen en start de muziek opnieuw. Naargelang het spel vordert en de stoelen wegvallen, worden er geen spelers uitgesloten, maar moeten ze wel samen op een stoel gaan zitten. Eén vereiste wel: de voeten mogen de grond niet aanraken!

 

Installeer een wasdraad tussen twee stoelen. Elke ploeg krijgt een zak met wasknijpers. Na het startsein, maken de kinderen wasknijpers vast aan de wasdraad, de tijd van een liedje. Wanneer het liedje gedaan is, stoppen de teams en worden de wasknijpers geteld! Het team met de meeste wasknijpers aan de draad wint!

Ballonnen:

Maak teams en blaas ballonnen op. Elk team moet zijn ballon in de lucht houden door erop te blazen.

Standbeelden:

Zet muziek op, laat iedereen dansen en druk dan op pauze. De eerste verder beweegt is verloren. Zo verder tot er nog maar één speler overblijft: de winnaar!

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?