Happy-Oma-Opa.be

5 manieren om bij uw kleinkinderen interesse op te wekken voor recyclage en ze erbij te betrekken

Nu al decennia lang is recycleren hoe langer hoe belangrijker bij het beschermen van ons leefmilieu. Maar het succes ervan hangt in grote mate af van wat wij zelf in huis doen. Uw kleinkinderen opvoeden tot recyclage is dus essentieel! Maar waarmee moet u beginnen? Hierbij vijf hints om uw kleinzonen- en dochters te sensibiliseren voor deze belangrijke kwestie.

De domeinen opsommen waarin zij actie kunnen ondernemen

Om ze te betrekken bij de algemene inzet, is het allerbelangrijkste hen te informeren.

Som voor uw kleinkinderen de verschillende domeinen op binnen dewelke zij actief kunnen deelnemen en een echte impact hebben… dat moet uw eerste doelstelling zijn. En dat is onder andere

  • Waterbesparing en -recuperatie
  • Afval sorteren
  • Verantwoord omgaan met en besparen van energie (verwarming, elektriciteit)
  • Hergebruiken gebruiksvoorwerpen
  • Respect voor het milieu (afval niet weggooien, fauna en flora beschermen…)

Ze betrekken bij het dagelijkse

Afval sorteren, verbruik verminderen, zorg dragen voor het leefmilieu, dat moet een gewoonte worden. U moet er dus regelmatig over spreken en hen de essentiële informatie meegeven, zoals welke zak gebruiken voor welk soort afval. U kunt uw kleinkinderen ook uitnodigen en motiveren om zelf in actie te treden. Een voorbeeld?  Tijdens uw wandelingen neemt u een zak mee en raapt u het afval op dat langs uw wandelroute ligt. Uw kleinkinderen zullen trots zijn dat ze zich nuttig hebben kunnen maken, en dat met weinig moeite.

Hen de taak vergemakkelijken

Uw kleinkinderen zullen des te gemakkelijker in actie schieten, als u ze een handje toesteekt door de afvalbakken slim klaar te zetten. Plaats bijvoorbeeld een kartonnen doos op de plek waar zij gewoonlijk verven en tekeningen maken. Zij kunnen er het gebruikte papier meteen in kwijt. Idem voor wat het organische afval betreft! Zet een bakje op tafel tijdens het eten. Eenmaal de maaltijd voorbij, kunnen ze er meteen de tafelrestjes in kwijt en alles in de gepaste afvalzak gooien.

Maak er een spel van

Andere manier om uw kleinkinderen op een doeltreffende manier te betrekken bij recyclage: maak er een spel van! Bij de kleinsten kan u spelen met kleuren, de zakken hebben allemaal een andere kleur in functie van het soort afval dat erin moet. Daarmee kunnen uw jonge kleinkinderen een verband leggen tussen bepaalde voorwerpen en bepaalde kleuren. En dat kan heel leuke spelletjes opleveren! Voor de grootsten kan u het wat spannender maken door “punten toe te kennen” bij het wegsmijten van afval in de correcte zak! De kans is groot dat de zakken veel sneller vol geraken!

Er bestaan nog meer uitgewerkte spelletjes om uw kleinkinderen gevoelig te maken voor recyclage zoals bv. dir ………………..!

Hen in het echt laten zien wat er gebeurd is

We hadden het in ons eerste punt over het belang om uw kleinkinderen te informeren om ze bij deze problematiek te betrekken. Wanneer ze groter  worden, gaan ze automatisch zelf zoeken naar de redenen waarom zij op een bepaalde manier moeten handelen en ze gaan proberen te begrijpen hoe recyclage werkt en waarom dit zo belangrijk is. Aarzel dan niet om hen mee te nemen naar een plaatselijke recyclagepark. Zo zullen ze met hun eigen ogen de werking van een deel van de keet kunnen zien werken en zullen ze nog beter de impact van hun eigen inbreng kunnen inschatten.

 

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?