Happy-Oma-Opa.be

Hoe uw kleinkinderen zin geven om te lezen

De laatste jaren zijn steeds meer visuele dragers zoals smartphones, tablets of nog computerschermen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven, uw kleinkinderen worden geconfronteerd met tal van elementen die hun zin voor het lezen beperken. Nochtans is lezen essentieel, zowel voor hun persoonlijke ontplooiing als op het niveau van hun intellectuele capaciteiten. Daarom hierbij een paar hints om hen te motiveren een passie te krijgen voor de ware schatten die boeken zijn. 

Dwing uw kleinkinderen nooit om te lezen

Lezen is een plezier en dat moet zo blijven. Uw kleinkinderen dwingen om in en boek te duiken als ze daar helemaal geen zin voor hebben zal meer een afkeer voor het lezen veroorzaken dan echt zin geven om te lezen. Maar dat mag geen reden zijn om hen niet proberen te overtuigen en hun leesinteresse op te wekken. Spreek bv. met veel passie over de boeken die u zelf als kind gelezen hebt. Veel kans dat ze zelf die boeken zullen induiken. U kan ze ook meenemen naar een gespecialiseerde boekenzaak. Laat ze rondlopen en koop de boeken die ze willen ontdekken. Dat brengt ons bij onze tweede tip:

Laat ze lezen wat ze willen!

Of het nu gaat om tijdschriften, strips of nog manga… (ver)oordeel niet. Als ze geboeid geraken door een basismateriaal, zullen uw kleinkinderen zich erin verdiepen en hun leescapaciteit verbeteren zonder het zelf te beseffen.

 Lezen ze altijd hetzelfde boek? Laat ze doen! Dat betekent helemaal niet dat ze niet verder zullen evolueren, integendeel. Zij zullen erdoor geboeid geraken en op de duur elke letter kennen. En als ze teruggrijpen naar boeken die voor jongere kinderen zijn geschreven, laat vooral niets merken. Zolang ze een boek in de hand nemen is dat het belangrijkste!

Organiseer voor hen leestijd!

Of het nu ’s avonds is of bv. woensdagnamiddag, stel uw kleinkinderen leesmomenten voor! En om hen nog meer te overtuigen, geef het goede voorbeeld, ga zelf gezellig zitten met een fijn boek in de hand. Met een paar dergelijke slimme zetten zal u hen vertrouwd maken met het lezen en zij zullen deze leesmomenten omtoveren tot echte eigen ontdekkingstochten!

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?